Täsirli gezelenç
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Täsirli gezelenç

Jemgyýet
06.05.2024  25

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher geňeşi we Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi mekdebiň mugallymlarynyň, talyplarynyň gatnaşmagynda Daşoguz  welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady. «Muzeýler — taryhy gymmatlyklarymyzyň hazynasy» atly çäräniň esasy maksady mugallymçylyk mekdebinde «Başlangyç synplarda türkmen dilini okatmagyň usulyýeti» diýen ders boýunça okuw sapaklarynda sapakdan daşary okuwy guramagyň, geçirmegiň ähmiýetini talyplara öwretmekden, talyplary hünär ugurlary boýunça taýýarlamakdan, kämilleşdirmekden ybarat boldy.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Döwürleriň hem köňülleriň çyragy
23.05.2024   28
Jemgyýet Baş baýlygyň goragynda
02.04.2024   45
Jemgyýet Täsirli geçen maslahat
16.02.2023   29
Jemgyýet Gözel tebigatyň goragynda
08.04.2024   28
Jemgyýet Bagtyýar maşgalalaryň şatlygy
07.06.2024   30
Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   40
Jemgyýet Bäsleşigiň welaýat tapgyry
11.05.2024   33
Jemgyýet Parahatçylyk we ynanyşmak taglymaty
24.04.2024   35
image