Şatlyga beslenýän günler
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Şatlyga beslenýän günler

Sport
24.06.2024  23

Daşoguz welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini gyzykly geçirmeklerini gazanmak, olaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksady bilen, «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň gatnaşmagynda sportuň futbol, basketbol, woleýbol, küşt ýaly görnüşleri boýunça ýaryşlar guramaçylykly geçirildi. Ýaryşlarda çagalar öz aralarynda sportuň dürli görnüşleri boýunça toparlara bölünip bäsleşdiler. Bu bäsleşikler çagalarda ýakymly täsirleri galdyryp, olaryň sporta bolan höweslerini has-da artdyrdy. Çekeleşikli we guramaçylykly geçen ýaryşlarda ýeňiji diýlip yglan edilen toparlara welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Meňzeş habarlar

Sport Erjel türgeniň üstünligi
30.12.2022   88
Sport Ökde türgenleriň ýeňşi
15.07.2024   7
Sport Ýeňişli menziller «Galkanda»
22.04.2024   20
Sport Zenanlaryň ýaryşy
14.03.2024   41
Sport Ýetginjek türgeniň ýeňşi
08.05.2024   48
image