Sagdyn durmuş ýörelgesi dabaralanýar
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Sagdyn durmuş ýörelgesi dabaralanýar

Sport
18.01.2023  16

TDP-niň Daşoguz welaýatynň Daşoguz  şäher komitetiniň guramagynda Daşoguz şäherindäki 4-nji sport mekdebinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli sport çäresi geçirildi.

Täsirli geçen köpçülikleýin sport çäresi ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmak, sagdyn jemgyýetiň binýady bolan ýaşlarda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga höwes döretmek maksady bilen ýaýbaňlandyryldy. Ýetginjek türgenleriň arasynda woleýbol boýunça geçirilen ýaryş sport çäresiniň mazmunyny baýlaşdyrdy. Köpçülikleýin sport çäresine işjeň gatnaşan türgenlere we ýaryşyň ýeňijilerine TDP-niň Daşoguz şäher komitetiniň höweslendiriji sowgatlary gowşuryldy.

Meňzeş habarlar

Sport Ilkinji günüň ilkinjileri
16.04.2024   15
Sport Spartakiadanyň welaýat tapgyry
20.12.2022   14
Sport Ýaş türgeniň üstünligi
29.01.2023   17
Sport Zenanlaryň ýaryşy
14.03.2024   28
Sport Gyzykly geçen ýaryşlar
13.02.2023   27
Sport Sport — sagdynlygyň binýady
15.02.2023   42
Sport Woleýbolçy gyzlaryň üstünligi
26.03.2024   25
image