Şadyýan tomus
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Şadyýan tomus

Sport
01.07.2024  15

Bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň ikinji tapgyrynyň şatlykly dowam edýän günlerinde olaryň wagtlaryny gyzykly, täsirli geçirmeklerini gazanmak maksady bilen, Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda Daşoguz welaýatynyň «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Biz bagtyýar çagalar» ady bilen sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça hem-de «Naýzajyklar nyşanada» atly ýaryş geçirildi.

Örän gyzykly geçen ýaryşyň kiçi futbol görnüşi boýunça birinji ýere «Şowhun», ikinji we üçünji ýerlere, degişlilikde, «Jeýhun» hem-de «Begenç» toparlary mynasyp boldular.

Ýaryşyň «Naýzajyklar nyşanada» görnüşi boýunça birinji ýere «Daýanç», ikinji we üçünji ýerlere «Begenç» hem-de «Şowhun» toparlary mynasyp boldular.

Ýeňijiler «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň Hormat hatlary bilen sylaglandylar.

Meňzeş habarlar

Sport Spartakiadanyň welaýat tapgyry
20.12.2022   22
Sport Ildeşimiziň halkara üstünligi
19.03.2024   39
Sport Gyzykly geçen ýaryşlar
13.02.2023   35
Sport Erjel türgeniň üstünligi
30.12.2022   88
Sport Sport — sagdynlygyň binýady
15.02.2023   51
Sport Sport — sagdynlygyň gözbaşy
20.05.2024   32
image