Milli ýörelgeler — ýaşlara görelde
weather dashoguz 28° C Daşoguz

Milli ýörelgeler — ýaşlara görelde

Jemgyýet
20.06.2024  30

Golaýda şeýle şygar bilen milli däp-dessurlarymyzy, gymmatly ýörelgelerimizi, maşgala mukaddesligini wagyz etmek, ahlak arassalygyny ündemek maksady bilen, Daşoguz welaýat kitaphanasynda söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagynda geçirilen söhbetdeşlige Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Enejan Amanýazowa, TZB-niň welaýat bölüminiň kätibi Leýla Akbaýewa, «Daşoguz habarlary» gazetiniň habarçysy Bazargül Ballyýewa, welaýat RÝNÝ bölüminiň müdiri Altyn Bekiýewa, mährem ene Gülsoltan Saparowa, şeýle hem Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň talyp gyzlary gatnaşdylar.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan belent tutumly işleriň döwrümizi bezeýändigi, döwletimizi beýgeldýändigi dogrusynda nygtadylar. Şeýle hem ýaşlaryň milli ýörelgelerimize eýerip, maşgala mukaddesligine ygrarly bolmaklary ündeldi.

Meňzeş habarlar

Jemgyýet Ussatlyk mekdebi
15.04.2024   30
Jemgyýet Yhlasly zähmet üstünligiň kepilidir
09.04.2024   35
Jemgyýet «Myradym nesihat etmekdir halka»
09.07.2024   34
Jemgyýet Gadymy senediň galkynyşy
27.03.2024   39
Jemgyýet Çagany ýaşdan...
04.06.2024   29
Jemgyýet Dil bilmek — kämillik
15.03.2024   50
Jemgyýet Täsirli geçen maslahat
16.02.2023   29
Jemgyýet Halkara olimpiadanyň ýeňijileri
05.04.2024   40
image