Gowaça ekişi gyzgalaňly barýar
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Gowaça ekişi gyzgalaňly barýar

Ykdysadyýet
16.04.2024  13

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Derýalyk» daýhan birleşiginiň zähmetsöýer daýhanlary üstümizdäki ýylyň ýaz ekişine taýýarlykly geldiler. Şu möwsümde meýilnama boýunça ekilmeli 1050 gektar gowaça meýdanlarynda işleriň göwnejaý ýerine ýetirilmegi netijesinde, ekişi wagtynda geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Häzir howanyň amatly pursatlaryndan ýerlikli peýdalanýan kärendeçiler gowaça ekişini gije-gündizleýin alyp barýarlar. Şunda hojalyga degişli «MTZ-80», «MTZ-82» kysymly, ýokary iş öndürijiligi bolan traktorlaryň 12-si, etrap «Obahyzmat» önümçilik kärhanasyndan ýardama gelen dürli traktorlaryň 5-si, gowaça ekijileriň 2-si bökdençsiz işledilýär. Ahyrky netijede bolsa hojalyk boýunça gündelik gowaça ekilýän meýdanlaryň möçberi 20 — 25 gektara ýetýär.

Meňzeş habarlar

Ykdysadyýet Pileçileriň yhlasly işleri
07.05.2024   14
Ykdysadyýet Ekerançylaryň yhlasly zähmeti
18.04.2024   14
Ykdysadyýet Bol hasyla ynam bilen
31.01.2023   30
Ykdysadyýet Islegli önümler öndürilýär
14.11.2023   17
Ykdysadyýet Ýaşyl meýdanlar — bol hasyldan nyşan
25.04.2024   14
Ykdysadyýet Töleg hyzmatlarynyň gerimi artýar
16.03.2024   35
Ykdysadyýet Ösüşiň möhüm ugry
14.12.2023   19
Ykdysadyýet Yhlasly zähmetiň netijesi
14.05.2024   11
image