Dashoguz.live – Täzelikler Portaly
weather dashoguz 21° C Daşoguz

Biz barada

«www.dashoguz.live» - web saýtymyzyň maksady, ýurdumyzda bolup geçýän täzelikleri türkmen hem-de rus dillerinde giň okyjylar köpçüligine ýetirmek. Biziň saýtymyzyň üsti bilen ýurdumyzdaky syýasat, ykdysadyýet, energetika, söwda we maliýe, jemgyýet, medeniýet, sport we syýahatçylyk kategoriýalaryna degişli täzelikleri hem-de peýdaly maglumatlary okap bilersiňiz!

Biz bilen habarlaşmak üçin support@dashoguz.live elektron salgymyza hat ugradyp bilersiňiz!