Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýa bardy

2022-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky wekiliýet HHR-niň Başlygynyň çakylygy boýunça Hytaý Halk Respublikasyna sapar bilen geldi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.
Saparyň çäklerinde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pekinde XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.
Saparyň dowamynda, ýokary derejedäki duşuşygyň geçirilmegine garaşylýar.

Автор записи: admin