Türkmenistanda halkara bilim olimpiadalary geçiriler

Şu ýylyň aprel-maý aýlarynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly olimpiadalary geçirmek barada hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde berlen hasabata laýyklykda, ýurdumyz tarapyndan birnäçe halkara olimpiadalaryny geçirmek meýilleşdirilýär.
Şoňa laýyklykda:

  • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň 2-nji açyk matematika olimpiadasyny,
  • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetinde himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny,
  • Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň guramagynda nazary mehaniki dersi boýunça 1-nji açyk halkara internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär.
  • Öňümizdäki halkara olimpiadalaryna türkmen talyplary bilen bir hatarda beýleki onlarça döwletleriň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

 

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.