Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada “tstb.gov.tm” internet neşirinde bellenilip geçilýär.

Şu ýylyň ýanwar aýynda türkmen hususy pudagyň wekilleri daşary ýurtlara 10 müň 500 tonnadan gowrak pomidor eksport etdiler. Bol hasyl esasan-da, Russiýa Federasiýasyna, Gazagystana, Gyrgysyztana, Birleşen Arap emirliklerine iberildi.

Geljekde daşary ýurtlara iberilýän pomidor hasylynyň mukdaryny artdyrmagy  göz öňünde tutýan türkmen telekeçileri ýyladyşhanalarda yzygiderli zerur işleri geçirýärler.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.