Sagdyn iýmitlenmek-saglygyň açary

Sagdyn iýmitlenmek-bu adamynyň kadaly ösmekligini we kämilleşmekligini, durmuş dowamlylygyny alyp barmaklyga hem-de saglygyny berkitmeklige, keselleriň öňüni almaklyga ýardam berýän iýmit önümleri bilen iýmitlenmek hadysasydyr. Sagdyn iýmitlenmeklik barada aýdylanda iýmit önümleriň biodürliligi, iýmitlenmegiň tertibi, kabul edilýän iýmitiň mukdary, iýmit önümleriň hiliniň gözegçiligi ýaly görkezijileri öz içine alýar.

Her bir adamynyň iýmitlenmekliginde bu meselelere aýratyn üns bermeklik hökmanydyr. Iýmitlenmede iýmit önümlerinde belogyň, ýagyň, uglewodlaryň, witaminleriň we mikroelementleriň gündelik ýeterlik mukdarda düşmekligi hökmanydyr. Şonuň üçin hem, tagam taýýarlananda et we et önümleriniň, süýt we süýt önümleriniň, balyk we deňiz önümleriniň, gök we bakja önümleriniň, däneli we kösükli önümleriniň bolmaklygy we olaryň özara sazlaşyk düzgünleriniň berjaý edilmekligi hökmanydyr.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.