Pagtaçylyk işjeň ösdürilýär

Ýur­du­myz­da oba ho­ja­ly­gy­ny ös­dür­mek, oba ho­ja­lyk we azyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ril­ýän möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak hem-de be­re­ket-bol­çu­ly­gyny­ üp­jün et­mek mak­sa­dy bilen gu­wan­dy­ry­jy iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

Tarp ýer­le­ri öz­leş­dir­me­giň ha­sa­byn­a eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ry­nyň ge­ri­mi­niň gi­ňel­dil­me­gi, oba ho­ja­lyk ekin­le­ri­niň ýer­li toprak-ho­wa şert­le­rin­de ýo­ka­ry ha­syl ber­ýän gör­nüş­le­ri­niň ýe­tiş­di­ril­me­gi­ne ünsüň ýo­kar­lan­ma­gy we bu iş­le­riň ylmy esas­da ýo­la go­ýul­ma­gy, şeý­le-de ag­ro­se­na­gat toplu­myn­da in­no­wa­si­on hä­si­ýet­li hä­zir­ki za­man kär­ha­nala­ry­nyň dö­re­dil­me­gi aý­dy­lan­la­ra aý­dyň şa­ýat­lyk ed­ýär.

Şo­ňa gö­rä-de, päk zäh­me­ti­niň reh­ne­di­ni gö­rüp ýa­şa­ýan türk­men daý­ha­ny bu gün top­ra­ga aý­ra­tyn yh­las­ly çe­meleş­ýär we bol ha­syl ýe­tiş­dir­mek­de tu­tan­ýer­li­lik gör­kezýär. Mu­nuň üçin oba zäh­met­keş­le­ri­nde äh­li ze­rur şert­lerdir müm­kin­çi­lik­ler bar.
Pagtaçylyk — daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi, eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän, ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň esasy pudaklarynyň biri bolup durýar.
Üstümizdäki ýylda 23-nji martda gowaça ekişine badalga berler. Gowaça ekişi ýurduň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 23-nji martda, Daşoguz welaýatynda bolsa 30-njy martda başlanar.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.