GOWAÇALARYŇ IDEG IŞLERI

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Nowruz» daýhan birleşigi öňdebaryjy hojalyklaryň biri. Bu hojalykda her ýyl «ak altynyň» bereketli hasyly ýetişdirilýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda daýhan birleşiginiň pagtaçy kärendeçileri 2125 gektar meýdanda gowaça ösdürip ýetişdirýärler.
Hojalykda gowaçalaryň hatarara bejergisine uly ähmiýet berilýär. Daýhan birleşigi boýunça ikinji hatarara bejergi işlerini geçirmek dowam edýär. Bu işde bejergi traktorlarynyň 17 sanysy öndürijilikli işledilýär.

Автор записи: admin