Döwrebap hyzmat üçin giň mümkinçilikler

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň doglan güni mynasybetli, «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň garamagyndaky durky düýpgöter täzelenen 170-nji awtoulaglara ýangyç guýujy döwrebap bekediň ulanylmaga berilmegi hem ýakymly pursatlara baý boldy. Gubadag şäheriniň bir kilometr töweregi günortasynda, ýagny Gubadag — Daşoguz awtoulag ýolunyň ugrunda ýerleşýän bu bekediň durkuny täzelemek işlerini Türkmenbaşydaky […]

В праздничной обстановке

В этрапе имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята состоялись торжества, приуроченные Дню работников нефтегазовой промышленности и геологии.  В праздничном мероприятии, прошедшем под лозунгом «Berkarar döwletim — bagtyýar ilim» многим работникам велаятских учреждений нефтегазовой промышленности и геологии от имени Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены ценные подарки.