Bilim — zehiniň miwesi

Üstümizdäki ýylyň 29-njy iýuny — 5-nji iýuly aralygynda mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen 25-nji halkara Balkan matematika olimpiadasyna ýurdumyzdan 6 sany okuwçy onlaýn görnüşinde gatnaşdy. Bu olimpiadada Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 24-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Süleýman Koçkarow bürünç medala mynasyp boldy. Moldowa Respublikasynyň Çisinau şäherinde geçirilen halkara olimpiadada çykyş eden mekdep okuwçysynyň gazanan bu üstünligi barha rowaçlanýan bilim özgertmeleriniň miwesidir.

Автор записи: admin